Sundhedsplejerskerne vejleder og giver gode råd til børnefamilier om trivsel og sundhed.

Formålet er at bidrage til en generel sundhedsfremmende og sundhedsfore-byggende indsats, som skal medvirke til, at sikre børn og unge en sund opvækst og skabe gode forudsætninger, for en sund voksentilværelse.

Gravid

Graviditetsbesøg

Vi tilbyder graviditetsbesøg til kommende forældre. Besøget forgår hos dig/jer og varer cirka en time.

baby

Besøg det første år

Sundhedsplejen tilbyder 5 standard besøg det først år i barnets liv. Du kan læse mere information omkring det her på siden.

Skolelever

Vores tilbud i skolerne

På skolerne i Egedal Kommune har alle elever kontakt med sundhedsplejersken og her afdækkes der i samarbejde med den enkelte elev og forældre, om der…

Del: