At klare sig uden ble

At blive renlig og klare sig uden ble, er en betydningsfuld periode i barnets liv.
Samtidig er renlighedsudviklingen en tid, hvor forældre og personale i dagpleje og institutioner kan have mange spørgsmål.

Det er en kompleks proces at blive renlig, og der er flere forhold, der skal være i orden, for at den gradvise indlæring af kontrol over vandladning og afføring kan ske.

De fleste børn vil omkring 1½ - 2 års alderen begynde at få en fornemmelse af egen krop og de spændinger, der kommer i musklerne i blære og tarmvæg.

Hav øjnene åbne overfor, hvad barnet viser og siger og påskøn det. Når barnet siger det tisser i bleen, følger man det på toilet eller potte og roser barnet for at sig til, dog ikke overstrømmende. Efterhånden opnår barnet så meget kontrol, at det kan nå ud til toilettet, hvis man er kvik til at følge det derud.

Skæld aldrig ud ved uheld.

Du kan læse mere i pjecen når bleen skal af.

Del: