Hvordan kommer jeg med i en Barselsgruppe?

Jeres sundhedsplejerske vil spørger om I ønsker at deltage i en barselgruppe. Derefter vil sundhedsplejersken skrive jer op i gruppen.

Hvis I er tilflytter til Egedal kommune og gerne vil i en barselsgruppe, for at få etableret et netværk til andre der er på barsel, kan I møde op i barselcafe og få en snak med en sundhedsplejerske, der kan hjælpe jer med at blive skrevet op eller blive tilknyttet en allerede eksisterende gruppe.

I får besked via sundhedsvejen.dk, når barselsgruppen er klar.

På sundhedsvejen.dk vil I kunne se kontakt oplysninger på de andre familier, som er med i barselsgruppen.
Derefter skal I selv tage kontakt til hinanden og aftale det første møde.

Hvordan bliver en barselsgruppe god?
• Når du lytter til andre
• De lytter til dig
• Du respekterer jeres forskelligheder
• Du møder op hver gang eller melder afbud
• I kan gøre ting sammen
• Bruger hinanden uden for gruppen
• Du opfatter det, der tales om i gruppen, som fortrolig
• Intet spørgsmål er for stort eller småt til at vende i gruppen
• Drøft forventninger ift. niveauet (F.eks fordelingen af opgaver. Et eksempel kunne være, at den person, der lægger hus til, serverer kaffe, te og saftevand. Den, der lagde hus til sidst, tager brød og frugt med)

Sundhedsplejerskerne anbefaler, at I i starten mødes en gang om ugen, så der ikke går for lang tid imellem.

 

Barselsgrupper

Hvad er en barselsgruppe?
En barselgruppe består af 5-6 spædbørn på samme alder og den forældre der er på barsel med barnet eller har overtaget barslen fra jeres partner. Gruppen er som udgangspunkt tiltænkt begge forældre, afhængigt af hvem der er på barsel. Gruppen bliver etableret inden ens barn er ca. en måned gammelt og gruppens medlemmer er fra dit lokalområde.
I en barselsgruppe kan I være sammen med første- eller flergangsforældre. En barselsgruppe kan bruges til at lære andre familier med børn at kende, samt at I har mulighed for at udveksle ideer og erfaringer.

Baby barselscafë

Barselscafé

Barselscafé er et mødested for forældre og gravide, hvor du kan stille spørgsmål til en sundhedsplejerske. Her kan du også møde og tale med andre foræ…

Del: