Små Børns Sundhed 

Sundhedsplejen i Egedal Kommune deltager i forskningsprojektet Små Børns Sundhed, som undersøger nye metoder til at forebygge mentale helbredsproblemer og overvægt i tidlig barndom.

Når et lille barn har vanskeligheder med at sove, spise eller regulere sine følelse eller har problemer med kontakt, opmærksomhed, motorik eller sproglig udvikling, kan det være de første tidlige tegn på mental eller fysisk sårbarhed.

Forskning viser, at de tidlige tegn ofte går forud for mentale helbredsproblemer og overvægt senere i barnets liv. Forskning viser også, at barnets tid er kostbar og uden en særlig indsats til de mest sårbare børn. Er der risiko for blivende problemer, som begrænser barnets udvikling og trivsel, når det når skolealderen.

Projektet bygger på inddragelse af forældrene som de vigtigste leverandører af viden om deres børns udvikling. Forældrene skal derfor besvare elektroniske spørgeskemaer, når børnene er
9 til 10 måneder, 18 måneder og 24 måneder.

Der er udviklet et nyt opsporingsværktøj VIPP-PUF, som er en forældrebaseret indsats, der tager udgangspunkt i den hollandske VIPP-indsats (Videofeedback to Promote Positive Parenting).

VIPP-PUF er udviklet, så den passer til at dække udviklingen hos småbørn mellem 9 og 14 måneder og den er tilpasset til behov hos danske småbørnsforældre.

VIPP-PUF indsatsen fungerer som et tillæg til PUF-programmet, som i forvejen indgår i den eksisterende kommunale sundhedspleje. Din sundhedsplejerske vurderer ud fra en score i PUF undersøgelsen, om I tilbydes deltagelse i projektet.

Det er frivilligt at deltage, og man kan til enhver tid trække sig, uden at det påvirker den sundhedspleje, I normalt får vejledning i.

VIPP-PUF indsatsen tager udgangspunkt i at styrke forældres indsigt og forståelse for det lille barns udvikling og reaktioner, hvilket er særligt vigtigt, når det gælder sårbare børn.

Læs mere om projektet for Små Børns Sundhed her 

Del: