Sundhedsplejens besøg det først år

Sundhedsplejen tilbyder besøg af en sundhedsplejerske fra jeres barns fødsel til det er ca. 11 måneder.
Tilbuddet er frivilligt og gratis. Sundhedsplejen får besked fra jordemoderen om jeres barns fødsel.
I løbet af de første dage efter fødslen bliver I kontaktet telefonisk af en sundhedsplejerske med henblik på, at aftale det første besøg.

Sundhedspleje er et frivilligt og gratis tilbud til alle familier med spædbørn og småbørn i Egedal Kommune.

Sundhedsplejerskerne vejleder og giver gode råd til børnefamilier om trivsel og sundhed.

Formålet er at bidrage til en generel sundhedsfremmende og sundhedsfore-byggende indsats, som skal medvirke til at sikre børn en sund opvækst, og skabe gode forudsætninger for en sund voksentilværelse.

Det 1 besøg er indenfor de første 7 dage efter fødslen.
Det 2 besøg er 1-2 uger efter 1 besøg.
Det 3 besøg er når barnet er ca. 8 uger.
Det 4 besøg er når barnet er ca. 4-4,5 måned.
Det 5 besøg og sidste besøg  er når barnet er ca. 9-11 måned.

Du kan læse mere om sundhedsplejens tilbud her 

 

baby
Baby på puslepude
Del: