Skolelever
Skolebørn

Alle kommunens skoler har tilknyttet en sundhedsplejerske

Sundhedsplejersken arbejder for at fremme børnenes sundhed og trivsel og kan medvirke til, at sygdomme opdages så hurtigt som muligt. På skolen samarbejder sundhedsplejersken med lærerne og skolens øvrige personale.

Kontakten foregår i en kombination af sundhedssamtaler, undersøgelser og sundhedsorienteret undervisning. Sundhedsplejerskerne tilbyder yderligere kontakt til børn, der har et særligt behov, samt eventuelt hjemmebesøg eller samtale med forældre.

Efter aftale med klasselæreren indkalder sundhedsplejersken, via AULA, eleverne til sundhedssamtalen eller den sundhedsorienterende undervisning.
Ved indkaldelsen til de individuelle samtaler, vil der være vedhæftet et spørgeskema, som venligst bedes udfyldt og medbragt til samtalerne.

Inddragende netværksmøde

Et inddragende netværksmøde har til formål at tale om, hvordan man i fællesskab, kan give barnet den bedst mulige hverdag.

Du kan læse mere om sundhedsplejens tilbud i skolen her 

Del: